spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Wola Osowa

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Wola Osowa Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Aug 23, 2006 at 03:05 PM
O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art.32 ust. 1 oraz art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 roku)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Wola Osowa"

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka Gminy z o.o. w Staszowie
ul. Wojska Polskiego 3
28-200 Staszów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 14 września 2006 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 217).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer