spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Zawiadomienie o postępowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.:Przebudowa ulicy ...

Zawiadomienie o postępowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.:Przebudowa ulicy ... Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Dec 08, 2009 at 02:18 PM

 

                                                                                                                      ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z Art. 7, Art. 9, Art. 10 § 1 i art. 77 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071- tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

                                                                z a w i a d a m i a m

 

że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek

Gminy Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Polnej w Staszowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie", gmina Staszów został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia  i wnioski, dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia

w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 29 grudnia 2009 roku.

            Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie tj. od dnia 23 grudnia 2009 roku.

                                   

            Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu  o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

1. Gmina Staszów

    ul. Opatowska 31

    28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania wg odrębnego rozdzielnika pozostającego w aktach sprawy.

3. a/a

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer