spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – remont II piętra (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Mar 16, 2010 at 01:40 PM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - remont II piętra"

 

3. NAZWY(FIRMY), ALBO IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

 

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto

[PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

1

Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba

Koniemłoty, ul. Szkolna 31

28 - 200 Staszów

197 608,55 zł

91,07

91,07

2

Usługowy Zakład Murarsko-Malarsko-Dekarski „BUDKOR" Bogdan Sałata

Wola Wiśniowska 34

28-200 Staszów

179 953,99 zł

100,00

100,00

3

ETNA - Piotr Job

Usługi Remontowo - Budowlane import-export art. przemysłowych

ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 Skawina

217 450,74 zł


82,76

82,76

4

ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY

„MAL-BUD" Marek Bąk

ul. Kościuszki 72

28-200 Staszów


216 170,53 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

5

„US. KAM."

Mariusz Moskwa

ul. Nowowiejska 22/154

25 - 532 Kielce

244 507,93 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

6

Zakład Ogólnobudowlany Usługi & Handel

Michał Koszka

ul. Krótka 9

28 - 100 Busko Zdrój

220 000,00 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

7

SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA

ul. Piekarska nr 4

28-100 Busko - Zdrój

223 222,30 zł

80,62

80,62

8

Zakład Remontowo-Budowlany

Mieczysław Dudek

ul. Żapniowska 11

28- 230 Połaniec

219 757,11 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona.

9

Firma Remontowo- Budowlana MAXIMUS DOM

Paweł Gliszczyński

ul. 1-go Maja 191

25-655 Kielce

228 418,79 zł

78,78

78,78

10

PPHU SEMAX Artur Bąk

ul. Towarowa 26

28 - 200 Staszów

289 339,31 zł

62,19

62,19

11

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „STOS" Szymon Stojanowski

Bilcza, ul. Ściegiennego 124 A

26-026 Morawica

259 624,68 zł

69,31

69,31

12

Hattbud s.c. Grabka Andrzej,

Krzysztof Książka

ul. Jana Pawła II 3/15

28-200 Staszów

133 299,66 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

13

Zakład Remontowo - Budowlany Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

240 183,25 zł

74,92

74,92

14

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Anioł Bogusław

Górno 75 B

26 - 008 Górno

219 060,31 zł

82,15

82,15

15

Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW

Paweł Ramiączek

ul. Domki 3

25 - 204 Kielce

154 650,00 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona


4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


Usługowy Zakład Murarsko-Malarsko-Dekarski

BUDKOR" Bogdan Sałata

Wola Wiśniowska 34

28-200 Staszów

tel./fax 015 866 89 - 10, tel. kom. 0608 438 781Cena najkorzystniejszej oferty: 179 953,99 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 99/100)
Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryterium cena - 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Staszów, dnia 16.03.2010 r.                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer