spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - przebudowa chodników przy przedszkolu Nr 8 w Staszowie wraz z drogą wewnętrzną (zakończone) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Mar 19, 2010 at 02:13 PM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta- przebudowa chodników przy przedszkolu Nr 8 w Staszowie wraz z drogą wewnętrzną"


3. NAZWY(FIRMY) SIEDZIBY ALBO IMIONA I NAZWISKA,SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

Siedziby i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja

w rankingu ofert

1.

Usługi Remontowo-Budowlane

Zbigniew Dziuba,

Koniemłoty, ul. Szkolna 31

28-200 STASZÓW

320 043,82

89,60

89,60

5

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40

28-200 STASZÓW

309 399,32

92,69

92,69

3

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „PRIMA-BUD" Andrzej Sobczyk

ul. Wiśniowa 5A

27-600 SANDOMIERZ

312 603,14

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona

4

Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD" Krzysztof Dychała,

Piotrów Zagościniec 23

26-025 ŁAGÓW

320 882,08

89,37

89,37

6

5

Przedsiębiorstwo Prywatne „LEINAD" Daniel Woś,

ul.Częstochowska 32

26-065 PIEKOSZÓW

286 766,86

100,00

100,00

1

6

„BRUK-DAR"- Dariusz Skawiński


Breń Osuchowski 91

39-304 CZERMIN

312 200,44


91,85

91,85

4

7

Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy

Kosowy 73

36-107 PRZYŁĘK

365 155,76

78,53

78,53

8

8

Firma Transportowo Usługowo Remontowo Budowlana

Mieczysław Niziałek,

Ruda 99

28-230 POŁANIEC

347 022,33


82,64

82,64

7

9

Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy „STABIL" Henryk Bednarski, Andrzej Bednarski,

ul.Witosa 4/1

28-230 POŁANIEC

300 535,17

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony.

Oferta odrzucona

10

Konsorcjum:

Lider-„GENERICS" Maciej Baradziej

Partner-Firma Transportowo - Budowlano-Drogowa „DYLMEX" Tomasz Dyl


ul. Złota 11

28-200 STASZÓW

ul. Rakowska 33

28-200 STASZÓW

289 720,23

98,98

98,98

2


4. NAZWA(FIRMY) ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


Przedsiębiorstwo Prywatne „LEINAD" Daniel Woś

ul.Częstochowska 32

26-065 PIEKOSZÓW

tel./fax. (041) 306 14 10

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Staszów, dnia 19.03.2010 r.                                BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer