spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Ochrona budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie oraz konwój wartości pieniężnych (zakończony) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Jun 10, 2010 at 11:25 AM

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:

           

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

„Ochrona budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

oraz konwój wartości pieniężnych"

 

3. NAZWY(FIRMY)  SIEDZIBY ALBO IMIONA I NAZWISKA,SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I  ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

Nr oferty

Nazwy ( firmy)

Siedziby i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja

w rankingu ofert

1.

AGENCJA OCHRONY Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych „CERBER" s.c. Zygmunt Wojdyło, Mariusz Wojdyło

ul. J. Dąbrowskiego 8

33-100 Tarnów

149400,00

Oferta odrzucona

2.

„DERSŁAW" Sp. z o.o.

 

ul. Ruszczańska 24

28-230 Połaniec

81 712,28

100,00

100,00

1

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARABELA" Sp. z o.o.

ul. Sokola 14

39-400 Tarnobrzeg

91 624,15

89,18

89,18

2

4.

„DAK" Dariusz Kiciak

 

ul. Złota 23/101

25-015 Kielce

117559,20

69,51

69,51

3

 

4. NAZWA(FIRMY) ALBO IMIĘ I NAZWISKO, SIEDZIBA ALBO ADRES ZAMIESZKANIA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

 

„DERSŁAW" Sp. z o.o.

ul. Ruszczańska 24

28-230 POŁANIEC

tel/fax 15 865-50-77

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

Staszów, dnia  10.06.2010r.                                       BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer