spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konsultacje arrow Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Sep 17, 2010 at 02:53 PM

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie

 

         Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia:

      1. Regulaminu konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

      1. Opinie i uwagi należy składać do dnia 30 września 2010 r. na „Formularzu zgłaszania uwag ..." w formie pisemnej na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE") lub pocztą tradycyjną w p. 302 tut. Urzędu.


3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw

Społecznych.


Konsultacje rozpoczynają się od 18 września 2010 r. i zostaną zakończone 30 września 2010 r.


Projekt uchwały oraz Formularz zgłaszania uwag dotyczących projektu opublikowany został na stronie

internetowej Miasta i Gminy Staszów www.staszow.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Formularz zgłaszania uwag

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Staszów lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer