spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie - nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Łazienkowskiej w Staszowie (powtórzenie) (zakończone) arrow INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Sep 27, 2010 at 12:08 PM

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61

e-mail:

 


Informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie - nadzór inwestorski nad przebudową ulicy Łazienkowskiej w Staszowie"

   

zostało unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)".

W terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Staszów, dnia 27.09.2010 r.     BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW

Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer