spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow POSTANOWIENIE Prostuje się oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 września 2005 roku znak: IKOS.II-7514/22/05 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Krzywołęcz

POSTANOWIENIE Prostuje się oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 września 2005 roku znak: IKOS.II-7514/22/05 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Krzywołęcz Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Apr 23, 2007 at 12:00 AM


IKOS.II-7514/22/05P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie Art. 113 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku: tekst jednolity: Dz. U. 00.98.1071 z późniejszymi zmianami)


p o s t a n a w i a m:


Prostuje się oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 września 2005 roku znak: IKOS.II-7514/22/05 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie nieruchomości położonych w miejscowościach Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Grzybów, Krzywołęcz polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi ze względu na ważny interes społeczny i wyjątkowo ważny interes strony w następujący sposób:

W załączniku Nr 2 ( wykaz działek po trasie kanalizacji w miejscowościach: Koniemłoty, Krzywołęcz, Grzybów, Gaj Koniemłocki, Sielec - kolektor tłoczny z Grzybowa) do przedmiotowej Decyzji wpisać jedną pominiętą działkę o nr ewidencyjnym 295/2 obręb ewidencyjny Grzybów zlokalizowaną w miejscowości Grzybów na trasie przebiegu kanalizacji.


U z a s a d n i e n i e

W załączniku Nr 2 ( wykaz działek po trasie kanalizacji w miejscowościach: Koniemłoty, Krzywołęcz, Grzybów, Gaj Koniemłocki, Sielec kolektor tłoczny z Grzybowa) do przedmiotowej Decyzji pomyłkowo została pominięta i nie wpisana jedna działka o nr ewidencyjnych 295/2 obręb ewidencyjny Grzybów zlokalizowana w miejscowości Grzybów na trasie przebiegu kanalizacji.

Winno być:

GRZYBÓW


DZIAŁKI NR: 100/1, 1001/2, 1003/2, 996, 860/8, 1002/2, 1004/2, 1005/2, 1007/3, 1007/4, 1008/1, 1008/3, 1010, 1011, 487, 1012/6, 1013/2, 1014/2, 1015/8, 1016/2, 115/2, 121/6, 1302/2, 1303/1, 1303/2, 1319, 1321, 1322, 1325, 1324/1, 767/1, 1337/1, 1337/2, 1349, 135, 138/2, 158, 159, 160, 16/5, 167/1, 167/2, 17/2, 172, 173, 97/1, 176/3, 176/2, 178/4, 178/5, 179/2, 18/2, 187, 19, 192, 22, 157, 100, 99/2, 231/1, 486, 1338/2, 1338/3, 861/7, 952/4, 98, 1317/6, 953/1, 491/2, 494/2, 5/4, 513/2, 8/4, 510/2, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1, 150/1, 151/1, 479/14, 492/2, 493/2, 510/2, 511/2, 512/2, 516/2, 530/2, 99/1, 951/1, 950/2, 18/1, 515/2, 517/2, 484, 518/2, 519/2, 520/2, 521/2, 522/2, 527/2, 528/2, 535/2, 863/2, 907/4, 523/2, 524/2, 525/2, 526/2, 529/2, 1009, 531/2, 532/2, 533/2, 538/2, 534/2, 175/2, 536/2, 537/2, 539/2, 540/2, 6/3, 7/2, 771, 8/3, 825/2, 825/3, 826, 828, 852/3, 857/3, 859/2, 860/4, 860/6, 861/4, 862/2, 864/2, 865/2, 921, 949/3, 952/5, 954/2, 96, 98/1, 985/2, 986/2, 987/2, 988/1, 988/2, 989/2, 990/1, 990/3, 991/2, 992/2, 1323/1, 461, 993/2, 995, 997, 1302/4, 1302/5, 295/2.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia za moim pośrednictwem.

 

Otrzymują:

1.Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer