spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (RDG)

Wydział Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (RDG) Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 16, 2009 at 12:00 AM

 Kierownik Wydziału -  mgr inż. Dorota Włodarczyk

 

                                          pokój  5;

                                 tel. (015) 864 - 83 - 52 

                                  e-mail:


I. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa, a w szczególności:
  1. współpraca z Agencjami Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkich szczebli,

  2. pomoc rolnikom w wypełnianiu dokumentacji dotyczącej dopłat, prowadzenie doradztwa oraz organizowanie szkoleń dla rolników,

  3. wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie,

  4. koordynacja działań w zakresie gospodarki nasiennej,

  5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie upraw maku, prowadzenie nadzoru i kontroli nad tymi uprawami zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  6. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierząt oraz nadzoru nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli,

  7. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

  8. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,

  9. organizowanie i opracowywanie niezbędnych informacji z zakresu spisów rolnych, szacunków plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarce indywidualnej


II.    Prowadzenie spraw w zakresie leśnictwa, zadrzewień, łowiectwa,

III.   Realizacja zadań z zakresu nadzoru nad rozwojem turystyki i odpowiednim stanem bazy turystycznej w Gminie, a w szczególności:

             1. zaszeregowanie pól biwakowych i prowadzenie ich ewidencji,

                 2.prowadzenie ewidencji obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,

IV. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

V.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób pojazdami samochodowymi na obszarze gminy zgodnie z ustawą o  transporcie drogowym,

VI.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

VII. Wykonywanie zadań należących do gminy zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

VIII.  Prowadzenie prac zmierzających do wydania decyzji przyznających dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer