spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Urząd Stanu Cywilnego (USC) Print E-mail
Contributed by Andrzej Iskra   
May 02, 2006 at 03:19 PM

Kierownik : mgr Mirosława Wieczorek

  

                                 tel. (015) 864 83-62, pokój 107

                           e-mail:


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających

z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

a w szczególności:

  1. prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

  2. wydawanie wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,

  3. przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

  4. przyjmowanie oświadczeń:

                - o wstąpieniu w związek małżeński,

                - o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

                - o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imion dziecka.

5. wydawanie zaświadczeń:

               - stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa /ślub konkordatowy/,

                - o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,

6. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących:
               - sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

               - odtworzenia treści aktu,

               - wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg,

                - uzupełnienia treści aktu,

                - skrócenia terminu jednego miesiąca wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

                - w sprawie zmiany imion i nazwisk oraz ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer