spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Inwestycji (IW)

Wydział Inwestycji (IW) Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 16, 2009 at 12:00 AM

 

p.o Kierownika Wydziału -  mgr inż. Robert Widanka

                                              tel. (015) 864 - 83-21,   pokój 14

                                                 e-mail:

                                   

Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:

Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji w zakresie technicznej infrastruktury m.in.:

  1. ustalenie celowości danej inwestycji,

  2. przygotowywanie materiałów wyjściowych do projektów inwestycyjnych, kompletowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej w tym m.in. przygotowanie materiałów do załatwiania spraw terenowo-prawnych, przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy, o uzyskanie pozwolenia na budowę, zlecanie projektowania i nadzór nad jego realizacją, odbiór dokumentacji technicznej i jej weryfikacja, wykonywanie kosztorysów inwestorskich, przygotowywanie materiałów do prowadzenia postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych związanych z inwestycją a szczegółowo określonych w Regulaminie zamówień publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, zlecanie robót wykonawcy inwestycji, reprezentowanie inwestora na budowie,

  3. opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi,

  4. nadzór i koordynacja realizacji inwestycji,

  5. rozliczanie inwestycji zakończonych,

  6. sprawowanie nadzoru nad realizacją remontów kapitalnych w obiektach gminnych,

  7. opiniowanie wniosków dotyczących zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,

  8. opiniowanie wniosków dotyczących ustalania przebiegu dróg powiatowych,

  9. przeprowadzanie okresowych (nie mniej niż dwa razy w roku) przeglądów stanów dróg gminnych wspólnie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer