spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (IKMiOŚ)

Wydział Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (IKMiOŚ) Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 16, 2009 at 12:00 AM

 

p.o. Kierownik Wydziału -  mgr  inż. Jolanta Hyla

                                               tel. (015) 864 83-23;  pokój 121

                                       e-mail:    

 

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności :
  1. Prowadzenie spraw :

- w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej,

- wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

- wynikających z przepisów prawa energetycznego, a w szczególności współdziałanie w zaopatrzeniu miasta i gminy w energię elektryczną, cieplną i gaz,

- w zakresie dróg, wynikających z ustawy o drogach publicznych,

- w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Staszów oraz spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej a także w zakresie gospodarki odpadami,

- wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także wynikających
z ustawy o ochronie przyrody,

- związanych z oświetleniem ulic na terenie miasta i gminy Staszów,
- związanych z wodociągami, kanalizacją sanitarną i deszczową,

- związanych z opieką nad zwierzętami,

2. Wykonywanie zadań z zakresu właściwości gminy wynikających z ustawy prawo wodne,

3. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi,
w zakresie opracowywania programów gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer