spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (PNG)

Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (PNG) Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Mar 16, 2009 at 12:00 AM

 

p.o. Kierownika Wydziału - mgr  inż. Alina Kuszła

                                               p. 15 tel. (015) 864 - 83 - 20,  pokój 15

                                                e-mail: 

 

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami

i Geodezji należy w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in.:

 • prowadzenie postępowania w zakresie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium

 • przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:

- decyzji o warunkach zabudowy,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • wydawanie postanowień, zaświadczeń, w sprawie wstępnego podziału nieruchomości oraz postanowień w sprawie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Staszów,

2. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami m.in prowadzenie całości spraw związanych.:

 • ze sprzedażą, zamianą i oddaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym i prawnym,

 • z wydzierżawianiem gruntów Gminy,

 • z oddaniem w zarząd nieruchomości będących własnością Gminy,

 • z nabywaniem nieruchomości w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,

 • z nabywaniem nieruchomości w drodze wywłaszczenia na realizację celów publicznych,

 • z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,

 • z ewidencją gruntów i budynków,

 • z ewidencją nazw ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer