spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wydziały UMiG arrow Wydziały arrow Zespół Radców Prawnych (RP)

Zespół Radców Prawnych (RP) Print E-mail
Contributed by Andrzej Iskra   
May 02, 2006 at 03:36 PM

 

mgr Bolesław Kozłowski

 

                         tel. (015) 864-83-81;      

 

Referent  Prawno- Administracyjny:   mgr Julita Sitko-Sawicka

                          p. 305 tel. (015) 864-83-81

  e-mail: 

 

 

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów o zawodzie radcy prawnego, w szczególności:

  • obsługa prawna komórek organizacyjnych Urzędu m. in.:
   opiniowanie aktów normatywnych (decyzji, zarządzeń, uchwał),
   opiniowanie projektów umów i porozumień,
   opiniowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,
   udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
   prowadzenie i aktualizacja zbiorów przepisów prawnych
 1. uczestniczenie w prowadzonych negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych lub nietypowych albo o znacznej wartości.

 2. reprezentowanie organów samorządowych w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami orzekającymi.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer