spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Przetargi na nieruchomości II

Plikownia

KategoriePliki

folder icon Wykaz nieruchomości Nr 6192 oraz 5915/2 w Staszowie stanowiących własność i będących w użytkowaniu Gminy Stazów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
2
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniconego działki o nr 417/20 będącej w uzytkowaniu wieczystym Gminy Staszów położonej w Staszowie na osiedlu "Małopolskie"
2
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5784 będącej we władaniu Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 417/20 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki Nr 172 w miejscowości Wiązownica Mała
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 6191/5 przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierzawienia w Staszowie.
1
folder icon Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości gruntowej Nr 93/4 w miejscowości Krzczonowice.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych Nr 47 i 55/3 położonych w miejscowości Wiązownica Kolonia.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych Nr 94/4 i 94/5 położonej w miejscowości Ponik.
2
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5796/36... przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia ul.Nowotki w Staszowie.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5440/1 do Nr 5440/10 przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia przy ulicy Żeromskiego w Staszowie.
1
folder icon Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia Staszów ul. Krótka
1
folder icon Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia Staszów ul. Kolejowa
1
folder icon Informacja o zamiarze dokonania podziału działek położonych w Staszowie, oznaczonych nr ewidencyjnym 6192 i 5915/2
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 94/4 i 94/5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Ponik.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 599/1 połozonej w miejscowości Smerdyna.
1
folder icon Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Staszów ul. Rakowska
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działek Nr 1410/8, 1420/7,oraz 1424/8 w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy staszów połozonych w Staszowie na osiedlu "Małopolskie"
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 93/4 przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowosci Krzczonowice.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, połozonych w miejscowości Wiazownica Kolonia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 172 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, połozonej w miejscowości Wiązownica Mała.
1
folder icon Ogłoszenie przetargui ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości WOLA OSOWA
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości SMERDYNA, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu usnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5862/1 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1420/7 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1874 stanowiących własność Gminy Staszów położonych na terenie Staszowa przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5629/9 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1424/8 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 383/3 położonej w miejscowości Wola Osowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 95, Nr 280, Nr 295 położonej w miejscowości Podmaleniec.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 3040 położonej w miejścowości Staszów.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 465/2 położonej w miejścowości Wiśniowa.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 465/2 położonej w miejscowości Wiśniowa.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1410/8 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5284/13 oraz Nr 5285/57 stanowiacej własność Gminy Staszów położonej na terenie Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 95, Nr 280 i 295 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 3995 będących własnością Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierzawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 3538/7 stanowiącej własność Gminy Staszów połozonej w Staszowie przy ul. Towarowej.
1
folder icon Wykaz nieruchomości nr 5917/100 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej nr 465/2 położonej w miejscowości Wiśniowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej nr działek 95 i 280 i 295 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Podmaleniec.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej nr 5752 i 2091/7 położonej na terenie Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości nr 3040 położonej w miejscowości Staszów, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości nr 1968 będącej we władaniu Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia w Staszowie przy ul. Kościelnej.
1
folder icon Wykaz nieruchomości będących we władaniu Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia nr 6192 położonej o powierzchni 1580 m. kw. położonej w Staszowie na osiedlu "Wschód" przy ulicy Mickiewicza.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej 320/4 przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
1
folder icon Wykaz nieruchomości 5917/100 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości 5766/2 położonej na terenie Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości 5923/33 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości 3538/7 stanowiacej własnośc Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki 5808/127 stanowiacej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie przy ul. Langiewicza.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę nieruchomości gruntowej nr 1220/5 w miejscowości Staszów.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości STASZÓW
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości GRZYBÓW
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gaj Koniemłocki.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Staszów, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości STASZÓW
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości KONIEMŁOTY.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działek stanowiacych własność Gminy Staszów położonych w Staszowie przy ul.Langiewicza.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego połozonej w miejscowości Gaj Koniemłocki nr działki 75/1 i 75/3.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Staszów przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nr działki 2389.
1
folder icon Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej połozonej w Staszowie przy ul. M.Dabrowskiej 78m.kw.
1
folder icon Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia 301m.kw położona w Staszowie przy ul. Słowackiego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grzybów
1
folder icon Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - osiedle "Ogrody"
1
folder icon Dzierżawa - Staszów osiedle "Wschód" przy ul. Kilińskiego
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej w Staszowie przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia. Działki położone w Staszowie na osiedlu "Golejów"
1
folder icon Wykaz nieruchomości położonej na terenie Staszowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Grzybów
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Koniemłoty
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul.Jana Pawła II
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul.Świerczewskiego
1
folder icon Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Staszów położonych na terenie miasta i gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia - kioski ruchu
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica Kolonia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczopnej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Staszów
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul. Armii Krajowej
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul. Kościelna
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul. Rynek
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - osiedle "Golejów"
1
folder icon WYKAZ nieruchomości położonej ne terenia Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia - ul. Krótka
3
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer