spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Przetargi na nieruchomości II

Plikownia

KategoriePliki

folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1614 przy ul. Łazienkowskiej w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznzczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia
1
folder icon Wykaz nieruchomości przy ul. 11 Listopada w użytkowaniu wieczystym Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu
1
folder icon Wykaz nieruchomości na ulicy Zachodniej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
1
folder icon Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na Osiedlu "Małopolskie"
1
folder icon Wykaz działek na ul. Langiewicza stanowiacych własność Gminy Staszów przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5445(część) stanowiącej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 261/2 części w miejscowości Wólka Żabna.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 6061/5 i część 6061/7 w Staszowie przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 292/1 i 292/2 w Krzczonowicach
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5769 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5445 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia
1
folder icon Wykaz nieruchomości części działek Nr 798/3 i Nr 797/2 przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 261/2 (część) położonej w miejscowości Wólka Zabna, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 292/1 i Nr 292/2 połozonej w miejscowości Krzczonowice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 4301/3 i 4299/15 przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2621/2 do bezprzetargowego wydzierżawienia w Staszowie
1
folder icon Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 3538/3 w Staszowie.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr 3538/3 w Staszowie.
1
folder icon Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego w Staszowie przy ul. Towarowej.
1
folder icon Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości w Staszowie na osiedlu "Małopolskie"
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 3652/2 staniowiacej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowgo wydzierżawienia w Staszowie.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5802 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego przy ul. Mickiewicza
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 848/1 położonej w miejscowości Koniemłoty.
1
folder icon Wykaz nieruchomości na osiedlu "Małopolskie" stanowiących własność Gminy Staszów przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr 64/4 w miejscowości Krzywołęcz.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 631 położonej w miejscowości Czajków Północny.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 793 w miejscowości Czajków Południowy.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzdaż nieruchomości gruntowych w miejscowści Czajków Południowy.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 37/5 w miejscowości Lenartowice.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 146/2 w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 142/4 w Wiązownicy Kolonii.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 142/2 w Wiązownicy Kolonii
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działki Nr 3538/5 w Staszowie ul. Towarowa, drodze ustnego przetargu nieograniczonego .
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ..
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza PRZETARG nieograniczony na wynajem budynku byłego przedszkola położonego w miejscowości Wiązownica Kolonia oraz dzierżawę przyległego gruntu - na punkt apteczny.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2089/5 i 2088/4 stanowiących własność Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 2089/5 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 631 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Czajków Północny.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 793 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonego w miejscowości Czajków Południowy
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 142/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Wiązownica Kolonia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 37/5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Lenartowice.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 142/2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w miejscowości Wiązownica Kolonia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowych Nr 553, Nr 560, Nr 220/3, Nr 221/2 przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonych w miejscowości Czajków Południowy.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 64/4 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Krzywołęcz.
1
folder icon Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek Nr 292/1 i 292/2 położonych w Krzczonowicach.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działek w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów położonej w Staszowie na osiedlu "Wschód" przy ul. Mickiewicza
1
folder icon Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości gruntowej Nr 227/4 połozonej w miejscowości SIELEC.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 146/2 przeznzczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 848/1 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Koniemłotach.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1565/5 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznacznonej do bezprzetargowego oodania w użytkowanie wieczyste.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1565/3 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5912/9 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 3538/5 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5916/54 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynajmie budynku w miejscowości Wiązownica Kolonia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działki Nr 2170/1 w Staszowie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2089/5 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia .
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 797/2 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 433 w miejscowości Oględów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola w Wiązownicy Kolonii, przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1979 położonej na terenie Staszowa przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomośći Nr 5286/4 i 2046/6 w Staszowie stanowiące własność Gminy Staszów przeznaczone do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomośći Nr 2621/2 w Staszowie będącej we władaniu Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów - Mickiewicza
1
folder icon Dzierżawa działki w Staszowie przy ulicy Złotej 1698/11
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 271 w miejscowości Oględów, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 3498/3 ....położonej w Staszowie.
1
folder icon Wykaz nieruchomści Nr 5792/10 stanowiącej własność Gminy Staszówprzeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Nr 219 w miejscowości Oględów.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5285/59 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomośći Nr 5917/100 stanowiącej własność Gminy Staszów do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2954/9 w Staszowie przeznaczonych do wydzierżawienia.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 1424/8 w Staszowie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Staszów .
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1601 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5278/7 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 3179/13 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2091/7 w Staszowie będącej we władaniu Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5917/100 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 3997 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5854/19 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5769 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz działek Nr 5966,2849/3 i 2849/4 w Staszowie do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1424/8 w Staszowie przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnyn nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Nr 491/1 w Jasieniu.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek Nr 292/1 oraz 292/2 w miejscowości Krzczonowice
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 410/1 Czajkowie przeznaczonej do dzierzawy w drodze bezprzetargowej.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 3538/3 w Staszowie.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 227/4 w miejscowości Sielec.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5923/34 i 2098/8 w Staszowie stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2770/14 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5781 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2770/14 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5917/100 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1234/2 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1615/5 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz działek położonych w Staszowie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego niegraniczonego.
1
folder icon Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek Nr 94/4 i 94/5 położonych w miejscowości Ponik.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawię nieruchomości gruntowej Nr 371_4 w miejscowości Wola Osowa.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 494/1 w miejscowości Jasień przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 227/4 w miejscowości Sielc przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
1
folder icon Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o II przetargu ustnym nieograniczinym na sprzedaż nieruchomoći Nr 172 w Wiązownicy Małej.
1
folder icon Ogłoszenie o sprzedaży działki 2170/1 w drodze ustnego przetargu nieograniczonego połozonej w Staszowie.
1
folder icon Wykaz nieruchomości NR 371/4 w miejscowości Wola Osowa przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 417/2 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia..
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5285/59 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia. w Staszowie.
1
folder icon Wykaz działek Nr 3387/6,3388/5,3389/5 i 3390/7przeznaczonych do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 2170/1 stanowićej własność Gminy Staszów przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 3538/3 w Staszowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5916/48 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia..
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5285/34 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5862/1 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 1565/3 stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5802 w Staszowie przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej Nr 219 w miejscowości Oględów.
1
folder icon Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 55/3 w Wiązownicy Kolonii.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 93/4 przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w Krzczonowicach.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 292/1 oraz 292/2 przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w miejscowości Krzczonowice.
1
folder icon Wykaz nieruchomości gruntowej Nr 219 położonej w miejscowości Oględów, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
1
folder icon Wykaz nieruchomości numer 1873 i 1874 stanowiących własność Gminy Staszów przeznaczonych do bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste.
1
folder icon Wykaz nieruchomości Nr 5920/206 w Staszowie stanowiącej własność Gminy Staszów przeznaczonej do bezprzetargowego wydzierżawienia.
1
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer